رسانه‌ها در خصوص مزایای طرح اصلاح اقتصادی دولت اطلاع‌رسانی کنند

خبرگزاری ایسنا

حسین‌ خوش‌اقبال در جلسه شورای اطلاع رسانی استان اظهار داشت: دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگی زده و باید همه برای موفقیت این طرح حمایت کنند.

 وی با بیان اینکه در این شرایط باید به سمت و سوی اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص طرح اقتصادی حرکت کنیم، افزود: متاسفانه برخی مدیران پاسخگو نیستند، در حالی که هر مدیری در حوزه خود باید پاسخ دهد.

معاون استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم خنثی سازی عملیات مخرب رسانه‌های معاند گفت:  توقع از صدا و سیما و رسانه‌های رسمی وجود دارد که در  گفتگو با کارشناسان، در خصوص این طرح آگاهی رسانی و تبیین داشته باشد.

خوش اقبال با تاکید بر ورود فعالانه روابط عمومی ها در این طرح افزود: دستگاههای فرهنگی و تریبون داران نیز  باید ورود داشته و  در اقناع سازی افکار عمومی نقش ایفا کنند.

https://critter.ir/13/05/2022/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%82%d8%aa/